USŁUGI FREZOWANIA. CHARAKTERYSTYKA

maszyna

 

 

Frezowaniem określa się czynność, jaką jest skrawanie metalu, do którego wykorzystuje się urządzenie o nazwie pochodzącej od procesu, czyli frezarkę. Proces ten na przestrzeni lat uległ usprawnieniu, dzięki czemu metody frezowania są o wiele wydajniejsze. Sam proces obejmuje różnego rodzaju materiały jak tworzywa sztuczne czy drewno, jednak warto przyjrzeć się skrawaniu metali, którym zajmuje się firma Alum-tech.

Frezarka jest przyrządem służącym obróbce metalu i nadawaniu mu kształtu. Poddawany frezowaniu przedmiot może pozostawać w bezruchu lub poruszać się, w zależności od potrzeby, podczas gdy całą pracę wykonuje poruszająca się maszyna. Do skomplikowanych realizacji doskonale nadaje się, coraz popularniejsze, frezowanie CNC, do którego wykorzystuje się technologię sterowania numerycznego z użyciem komputera, które pozwala na wiele, a jednocześnie sprawi, że obróbka jest bardzo wydajna. Dzięki tego rodzaju frezowania możliwe jest osiąganie planowanych kształtów oraz form, poprzez obróbkę przedmiotu z każdej strony i na każdej płaszczyźnie. Pozwala uzyskać nie tylko formę, ale również detale w postaci otworów, żłobień czy rowków. Frezowanie daje możliwość naniesienia rozmaitych i bardzo skomplikowanych wzorów, zaokrąglenia krawędzi lub nadania kantów danemu przedmiotowi.

CHARAKTERYSTYKA PROCESU FREZOWANIA

Proces frezowania należy do tych, które wymagają staranności i użycia odpowiednich sprzętów, co zależne jest od tego, jakiego rodzaju przedmioty chcemy obrabiać. Warto każdorazowo wygospodarować odpowiednią przestrzeń i ją zagospodarować – głównym elementem jest odpowiedni stół przeznaczony do tego celu. Wiedza o tym, jakie chcemy osiągnąć efekty, posłuży do odpowiedniego doboru frezów, czyli elementów pracujących na materiale, pod kątem ich kształtu oraz geometrii. Ich wybór zależy od skomplikowania detali, a także od rodzaju materiału, na którym się je wykonuje. W przypadku frezowania wyróżniamy kilka odmian, zależnych od oczekiwanego efektu oraz samej pracy maszyny. Wyróżnia się frezowanie ręczne oraz coraz popularniejsze i o wiele bardziej ergonomiczne wspomniane frezowanie CNC, do którego potrzebna jest nowoczesna obrabiarka oraz odpowiednie oprogramowanie, na potrzeby danego efektu, wgrane do komputera. W przypadku frezarek wyróżnia się przeciwbieżne i współbieżne, które rozróżnia jedynie kierunek obrotu przedmiotu do kierunku obrotu freza. Kolejno maszyna rozpoczyna proces, polegający na stopniowym oddzielaniu kolejnych warstw metalu w zadanym miejscu, do czasu uzyskania pożądanego efektu. Sam proces nie jest skomplikowany, a dzięki odpowiednim maszynom i komputeryzacji, możliwe jest tworzenie przedmiotów na skalę masową.

GIĘCIE BLACH CNC. ETAPY POSTĘPOWANIA. Przeczytaj na naszym blogu

RODZAJE FREZÓW I ICH ZASTOSOWANIE

W zależności od rodzaju obrabianego materiału oraz oczekiwanego efektu, stosuje się różne rodzaje frezów. Podstawowe rodzaje to frezy cylindryczne, stożkowe, kuliste, palcowe, kształtowe oraz specjalne. Frezy cylindryczne są najbardziej powszechne i służą do obróbki powierzchni płaskich, stożkowych oraz rowków. Frezy stożkowe wykorzystuje się do obróbki powierzchni stożkowych, a kuliste do obróbki powierzchni sferycznych. Frezy palcowe służą do wytwarzania rowków, żłobień oraz otworów, natomiast frezy kształtowe stosuje się do obróbki powierzchni o złożonych kształtach. Frezy specjalne są projektowane na potrzeby konkretnych zastosowań i mogą mieć różnorodne kształty oraz funkcje.

ZASTOSOWANIE FREZOWANIA W PRZEMYŚLE

Frezowanie jest szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak motoryzacja, lotnictwo, energetyka, maszynowy czy elektroniczny. Dzięki precyzyjności i możliwościom tego procesu, możliwe jest wytwarzanie skomplikowanych elementów o wysokich wymaganiach tolerancyjnych. Frezowanie pozwala na uzyskanie gładkich powierzchni, co ma kluczowe znaczenie w przypadku części mechanicznych, które muszą współpracować z innymi elementami. Technologia frezowania CNC umożliwia również produkcję seryjną, co przekłada się na niższe koszty produkcji oraz krótszy czas realizacji zamówień.

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ W ZAKRESIE FREZOWANIA

Aby pracować jako operator frezarki, należy zdobyć odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. W Polsce istnieje wiele szkół i uczelni technicznych, które oferują kierunki związane z obróbką skrawaniem, w tym frezowaniem. Oprócz formalnego wykształcenia, ważne jest również zdobywanie praktycznych umiejętności poprzez staże czy praktyki zawodowe. W miarę rozwoju technologii oraz zmieniających się wymagań rynku pracy, operatorzy frezarek powinni systematycznie podnosić swoje kwalifikacje oraz poszerzać wiedzę na temat nowoczesnych metod i narzędzi stosowanych w procesie frezowania.