Cięcie laserem

Metalowe części przypominające szuflady

Cięcie laserem stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego przecinania mechanicznego. Pozwala uzyskać znacznie lepsze efekty w krótszym czasie i przy znacznie mniejszych kosztach. Ich obniżenie wynika z braku potrzeby dodatkowego wykańczania elementów, gdyż cięcie laserem nie pozostawia po sobie nierówności i zadziorów, jak to ma miejsce w przypadku stosowania pił tarczowych czy taśmowych. Mniejsze koszty wynikają też z ograniczenia do minimum strat materiału, zarówno w obrębie szczeliny, jak i w jej sąsiedztwie. Dodatkowym atutem jest też możliwość dojścia lasera do miejsc, do których nie dotrze mechaniczne ostrze.

W naszej firmie wykonujemy również usługi cięcia laserem, które mogą poprzedzać gięcie blach na prasie krawędziowej lub inne metody obróbki. Nowoczesna technologia umożliwia cięcie metali żelaznych, w tym różnych gatunków stali: niskostopowej, wysokostopowej, nierdzewnej, kwasoodpornej, czarnej. Przy pomocy lasera tniemy również metale nieżelazne, np. aluminium. Oferujemy usługi cięcia laserem w celu uzyskania wybranych kształtów oraz wycinania elementów z większych arkuszy blachy. Istnieje możliwość uzyskiwania bardzo złożonych i skomplikowanych wzorów – także o bardzo małych rozmiarach.

Jakie są zalety cięcia laserem?

Cięcie laserem ma bardzo wiele zalet. Do najważniejszych z nich zalicza się możliwość uzyskania krawędzi o bardzo wysokiej jakości, które są pozbawione chropowatości i nierówności. W zależności od planowanego zastosowania wycinanego elementu lub detalu w wielu przypadkach nie muszą one być poddawane dodatkowej obróbce. Korzyścią ze stosowania cięcia laserem jest także uzyskiwanie bardzo wysokiej powtarzalności wycinanych elementów.

Do pozostałych zalet cięcia laserem należą:

  • odpowiednia szybkość cięcia,
  • skrócenie czasu na realizację zamówienia,
  • dokładność i precyzja cięcia,
  • niewielkie rozmiary szczeliny.

Cięcie laserem bardzo ogranicza strefę oddziaływania termicznego. Podczas jego wykonywania nagrzaniu ulega jedynie obszar położony blisko linii cięcia. Pozostała część elementu ma niezmienioną strukturę, a zatem proces przecinania nie wpływa na właściwości materiału znajdującego się w miejscach oddalonych od strefy działania lasera.

Na czym polega technologia cięcia laserem?

Obróbka materiału w technologii cięcia laserem polega na oddziaływaniu termicznym uzyskiwanym dzięki koncentracji wiązki lasera w określonym punkcie. Dzięki wysokiej energii lasera powierzchnia metalu ulega rozgrzaniu. Cięcie może być uzyskiwane na różne sposoby. Rozgrzany metal powyżej temperatury topnienia może być usuwany ze szczeliny za pomocą dostarczanego w miejsce cięcia strumienia gazu pod bardzo dużym ciśnieniem. W tym celu może być używany zarówno azot lub argon, jak i tlen lub powietrze. Cięcie laserem można także wykonywać dzięki odparowaniu metalu lub przy wykorzystaniu reakcji egzotermicznej. Zapraszamy do poznania usług spawania inox stali nierdzewnej oraz spawania tig.