NA CZYM POLEGA CIĘCIE LASEREM?

maszyna

 

 

Dzięki zastosowaniu cięcia laserem mamy możliwość otrzymania wysoce precyzyjnych kształtów przy obróbce wielu rodzajów materiałów. Dodatkowym atutem jest ogromna powtarzalność, która pozwala na wielokrotne uzyskanie takich samych kształtów. Obecnie nie istnieje żaden inny sposób obróbki, który oferowałby tak dużo możliwości, dlatego przyjrzyjmy się temu, na czym polega cięcie laserem.

TECHNIKI CIĘCIA LASEREM

Cięcie laserem to jedna z technik używanych w celu obróbki materiału. Obejmuje ona zastosowanie wiązki laserowej, która może stosować bardzo dużą energię na małej przestrzeni. Kiedy promień lasera zetknie się z powierzchnią obrabianego materiału, wykorzystywana energia pozwala na przeprowadzenie bardzo dokładnego cięcia. To właśnie ta dokładność wyróżnia cięcie laserowe spośród licznych technik obróbki materiałów. Laser może jednak występować w różnych formach i jakość zależna jest głównie od stosowanej wiązki. Metoda cięcia laserem w dużym stopniu zależy od tego, z czego wykonany jest materiał, do którego chcemy ją wykorzystać. Zazwyczaj obróbka przebiega jednak według jednego z następujących schematów: tworzenie pęknięć, odparowanie, topienie i wydmuchiwanie oraz wypalanie.

JAK PRZEPROWADZANE JEST CIĘCIE LASEREM?

Kiedy używamy cięcia laserowego metodą odparowania do blach, to materiał odparowywany jest gazem obojętnym chemicznie. W przypadku topienia, jak sama nazwa wskazuje, materiał jest topiony, tak, aby otrzymać pożądane kształty. Potem może dojść do wydmuchania stopionej części z użyciem gazu. W przypadku cięcia reaktywnego wykorzystywany jest strumień tlenu (niekiedy połączonego z argonem). Powstająca dzięki temu temperatura sprawia, że cięcie laserem jest szybsze i ma większą moc. Cięcie z użyciem pęknięć to z kolei sposób polegający na tworzenie przerw w materiale poprzez użycie wiązek laserów. Ta metoda stosowana jest jedynie do bardzo cienkich materiałów. Cięcie w stanie ciepłym stosowane jest z kolei do metali z wysokich stopów (np. aluminium) i wykorzystuje się do niego azot, który oczyszcza powierzchnię przed cięciem.

SPAWANIE TIG. OPIS METODY. Przeczytaj na naszym blogu

ZASTOSOWANIA CIĘCIA LASEROWEGO W PRAKTYCE

Cięcie laserowe znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak motoryzacja, lotnictwo, elektronika czy medycyna. Dzięki swojej precyzji i możliwościom, jakie oferuje, jest idealnym narzędziem do obróbki różnorodnych materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne, drewno czy szkło. W przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym cięcie laserowe wykorzystuje się do produkcji elementów konstrukcyjnych oraz do cięcia blach na części karoserii. W elektronice stosuje się je do wytwarzania obwodów drukowanych, a w medycynie do precyzyjnego cięcia implantów czy narzędzi chirurgicznych.

CZY SĄ JAKIEŚ WADY CIĘCIA LASEROWEGO?

Mimo licznych zalet, cięcie laserowe ma również swoje wady. Jedną z nich jest wysoki koszt inwestycji w maszyny do cięcia laserowego oraz ich eksploatacji. Ponadto, cięcie laserowe może być ograniczone pod względem grubości materiału, który można obrabiać. W przypadku niektórych materiałów, takich jak grube blachy stalowe, inne metody cięcia mogą być bardziej efektywne. Wreszcie, cięcie laserowe może generować wysokie temperatury, co może prowadzić do odkształceń materiału, zwłaszcza w przypadku cienkich elementów.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY CIĘCIU LASEROWYM

Praca z lasery wymaga przestrzegania środków bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Należy stosować odpowiednie okulary ochronne chroniące przed promieniowaniem laserowym oraz dbać o właściwe oświetlenie stanowiska pracy. Ponadto, warto zainwestować w systemy wentylacji i filtracji powietrza, aby usunąć pyły i opary powstające podczas procesu cięcia. Ważne jest również przestrzeganie zasad BHP oraz regularne przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, aby zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy.