Jakie powinny być prawidłowe parametry skrawania?

obróbka skrawaniem

Parametry skrawania odgrywają kluczową rolę w procesie obróbki materiałów, takich jak cięcie, frezowanie czy szlifowanie. Prawidłowe dobranie tych parametrów wpływa na jakość wykonywanych elementów, efektywność produkcji oraz żywotność narzędzi skrawających. W niniejszym artykule omówimy fundamentalne aspekty związane z parametrami skrawania, które każdy inżynier i technolog powinien znać i stosować w praktyce.

Głębokość skrawania i prędkość posuwu

Głębokość skrawania to odległość między powierzchnią obrabianą a powierzchnią wyjściową materiału. Parametr ten ma bezpośredni wpływ na siły skrawające, a co za tym idzie - na jakość uzyskiwanego wykończenia powierzchni oraz zużycie narzędzia. Zbyt duża głębokość skrawania może prowadzić do przeciążenia narzędzia, co z kolei może skutkować jego uszkodzeniem lub przedwczesnym zużyciem. Dlatego ważne jest, aby dobrać odpowiednią głębokość skrawania, biorąc pod uwagę rodzaj obrabianego materiału oraz właściwości narzędzia. Prędkość posuwu to szybkość, z jaką narzędzie przemieszcza się względem obrabianego materiału. Parametr ten wpływa na wydajność procesu skrawania oraz jakość powierzchni po obróbce. 

Prędkość skrawania i kąt natarcia

Prędkość skrawania to prędkość, z jaką krawędź skrawająca narzędzia przemieszcza się względem obrabianego materiału. Parametr ten ma bezpośredni wpływ na czas trwania procesu obróbki oraz na jakość uzyskiwanego wykończenia powierzchni. Zbyt niska prędkość skrawania może prowadzić do zbyt długiego czasu obróbki, co z kolei może wpłynąć na koszty produkcji. Zbyt wysoka prędkość skrawania może natomiast prowadzić do przegrzewania narzędzia i przedwczesnego zużycia. Dlatego ważne jest, aby dobrać odpowiednią prędkość skrawania, biorąc pod uwagę rodzaj obrabianego materiału oraz właściwości narzędzia. Kąt natarcia to kąt między kierunkiem posuwu narzędzia a powierzchnią skrawającą. Parametr ten wpływa na siły skrawające, a co za tym idzie - na jakość uzyskiwanego wykończenia powierzchni oraz zużycie narzędzia. Ważne jest, aby dobrać odpowiedni kąt natarcia, biorąc pod uwagę rodzaj obrabianego materiału oraz właściwości narzędzia.