JAK WYKRYĆ NIESZCZELNOŚĆ LUB PĘKNIĘCIE W SPOINIE?

sprawdzanie spawu

 

 

Nim jakikolwiek element metalowy powstały z kilku części będzie mógł zostać wykorzystany, musi przejść rozmaite formy weryfikacji. W przypadku spoiny konieczne jest dokonanie oceny, czy występują w niej pęknięcia lub nieszczelności. Dotyczy to także wieloletnich realizacji.

Odpowiednie spoiny

Produkty metalowe znajdują różne zastosowanie. Jednak nie ulega wątpliwości, że w każdym przypadku należy zadbać o ich jakość. Mowa o właściwym stopie, a także odpowiednio przeprowadzonym spawaniu. Firma ALUM-TECH oferuje najwyższej jakości usługi oraz produkty. Wszystkie poddawane są testom obejmującym również wykrywanie pęknięć i nieszczelności w spoinach, dzięki temu mamy pewność, że dany element spełnia odpowiednie normy i standardy. Proces łączenia jest kluczowy z różnych powodów. Jednak zawsze musi być ono sztywne, trwałe i solidne. Tylko w ten sposób można być pewnym, że całość przetrwa. Jednakże kontrolę ciągłości spawu warto przeprowadzać także po czasie, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. A jak można to zrobić?

Kontrola spoiny

Aby sprawdzić, czy spoina ma odpowiednią ciągłość i nie występują nieszczelności oraz pęknięcia można wykorzystać kilka dostępnych w każdym sklepie rozwiązań. Podstawę stanowi ocena wizualna, czyli najtańsza metoda pierwszego kontaktu. Jeśli tu nie ma zastrzeżeń, można wykorzystać specjalnie przygotowany płyn lub zakupiony w sklepie. Pokrywa się nim materiał i jeśli występują pęcherze w skutek wdmuchiwania powietrza, wtedy wiadomo, że jest problem. Wykorzystując światło widzialne lub promienie UV można zweryfikować, czy powierzchnia jest naruszona. Jednak najbardziej efektywnym sposobem jest użycie elektrycznego miernika, który przepuszcza prąd przez materiał, ten wraca i kreślony jest obraz metalu. Jeśli występują pęknięcia i nieszczelności, wówczas urządzenie wykaże to z dokładnością do milimetra. Wszystkie opisane sposoby dają wiedzę na temat jakości spawu i stanowią podstawę do jego poprawienia.